BBN Group logo

VIES s.r.o.
Inžinierské a technické činnosti

VIES s.r.o. sa zaoberá inžinierskymi a technickými činnosťami. Našim hlavným cieľom je vyhľadávanie, riešenie nedostatkov a optimalizovanie procesov, vyskytujúcich sa vo výrobe, čím dokážeme minimalizovať a vo väčšej miere až eliminovať nepredvídané náklady vo výrobe. Naša spoločnosť prijíma zákazky na projekty. Služby poskytujeme v oblastiach automobilového priemyslu a mimo automobilového priemyslu na základe procesov používaných v automotive.

 • Optimalizácia výrobných procesov
 • Optimalizácia logistických procesov
 • Optimalizácia technických/údržbárskych procesov
 • Podpora nových start – up projektov
 • Poradenstvo v oblasti vývoju
 • Podpora na prípravu na auditu

BARA-Q s.r.o.
Krízový manažment a interim riešenia

V roku 2008 sme začali naše aktivity ako živnostníci v sektore stavebníctva. Neskôr sme sa zameriavali na interim manažment, ktorý sme ponúkali pre kovospracujúce firmy a od roku 2013 sme s firmou BARA-Q s.r.o. prítomný v automobilovom priemysle. Do roku 2013 sme sa zaoberali realizáciou, projektovaním, vzorkovaním, technickým plánovaním napr. náradia, vypracovaním dokumentácie, kontrolou a optimalizáciou procesov súvisiacich s výrobou a kontrolou rôznych procesov a výrobkov. Počas tohto obdobia sme získali veľké množstvo skúseností súvisiacich s výrobou a riešením parciálnych operatívnych úloh a problematík. Vďaka našim praktickým skúsenostiam a nášmu neustálemu smädu po vedomostiach, sme od roku 2014 prítomní na trhu automobilového priemyslu ako poradcovia, inštruktori a vedúci manažéri.

 • Krízový a zmenový manažment
 • Vrcholový interim manažment
 • Stredný interim manažment
 • Projektový manažment
 • Poradenstvo v oblasti vývoju
 • Klient-manažment
 • Poradenstvo a podporovanie v predauditovej fáze

Kontakt

V prípade otázok, informácií alebo vyžiadaní cenovej ponuky nás prosím kontaktujte na :

+421 905 631 503 Tel.
baranyai@bbngroup.eu Email
Budovateľská ulica 1690/18,
Gabčíkovo 930 05
Adresa

BARA-Q s.r.o.

info@bara-q.eu Email

VIES s.r.o.

info@viessro.eu Email